top of page

WERKWIJZE

Van aanmelding tot therapiestart in 7 stappen

STAP 1

Aanmelding en intake

Een aanmelding gebeurt meestal na een doorverwijzing van school, CLB, tandarts, ... of op eigen initiatief. Je kan telefonisch contact opnemen of via mail.

 

We starten altijd met een persoonlijk anamnesegesprek. Tijdens dit gesprek maken we kennis en brengt de logopedist u op de hoogte van de praktische werking van de praktijk, de inhoud van onderzoeken, de honoraria en de mogelijkheden tot terugbetaling. De logopedist zal uiteraard ook specifieke vragen stellen om de hulpvraag in een zo gedetailleerd mogelijk kader te schetsen.

STAP 2

Voorschrift voor het logopedisch onderzoek

I.f.v. de terugbetalingsaanvraag is er een medisch voorschrift nodig voor het diagnostisch onderzoek. Het voorschrift voor het logopedisch onderzoek mag voorgeschreven worden door de huisarts. De logopedist bezorgt u de nodige papieren die u kan laten invullen door uw eigen huisarts.

STAP 3

Logopedisch onderzoek: testing

Pas wanneer u een voorschrift heeft, kan het logopedisch onderzoek uitgevoerd. Via de gegevens verkregen via het anamnesegesprek selecteert de logopediste zorgvuldig de juiste tests die nodig zijn om een aanvraag tot terugbetaling te kunnen doen en om een eventuele diagnose te stellen. Op basis van de bekomen resultaten maakt de logopediste een kwalitatief bilan op.

STAP 4

Adviesgesprek

De resultaten van de tests worden uitvoerig besproken tijdens het adviesgesprek. Tijdens dit gesprek is er uiteraard ook tijd en ruimte voor vragen. Aan de hand van de testresultaten zal de logopedist het vrijblijvende advies geven om al dan niet met therapie te starten. Het logopedisch bilan krijgt u mee naar huis en wordt (mits goedkeuring van de ouders) ook aan de school en/of andere betrokken partijen bezorgd.

STAP 5

Voorschrift voor de logopedische behandeling

Indien uit de resultaten blijkt dat logopedische revalidatie aangewezen is, zal de logopediste u doorverwijzen naar een geneesheer-specialist om het medisch voorschrift te vervolledigen. U neemt het logopedisch bilan mee naar de afspraak met de specialist. Als uit het bilan blijkt dat logopedische revalidatie aangewezen is, zal de specialist hiervoor het voorschrift opstellen. Dit voorschrift bevat de stoornis en het volume van de behandeling (meestal voor één jaar). Het aantal beurten per stoornis is wettelijk vastgelegd in containers. Wanneer u het ingevulde voorschrift voor de logopedische behandeling in uw bezit heeft, neemt u opnieuw contact op met de logopediste en zij zorgt ervoor dat de aanvraag kan gedaan worden bij het ziekenfonds.

STAP 6

Aanvraag tot terugbetaling bij de mutualiteit

De logopediste stuurt het medisch voorschrift (ingevuld door de huisarts en de specialist) samen met het aanvraagformulier voor logopedische revalidatie en het bilan op naar het ziekenfonds. Het aanvraagformulier dient voorzien te zijn van een handtekening van de rechthebbende (of ouder/voogd) en een kleefbriefje van het ziekenfonds. Deze drie formulieren zijn bestemd voor de adviserend-geneesheer van het ziekenfonds. De al dan niet gunstige beslissing van de adviserend-geneesheer wordt enkele weken later opgestuurd naar zowel u als de logopediste.
 

STAP 7

Therapiestart

Van zodra er een goedkeuring is, kan de logopedische behandeling van start gaan. De behandelingen vinden plaats in de praktijk. De frequentie van de therapieën wordt bepaald in onderling overleg en naargelang de aard en ernst van de problematiek. Tijdens de vakantieperiodes lopen de therapieën door, maar op aangepaste tijdstippen.


Wanneer u niet in aanmerking komt voor therapie via een gewone aanvraag (de verplichte verzekering), kan er meestal een aanvraag ingediend worden via de aanvullende verzekering. Het terugbetaalde bedrag en het aantal therapieën is afhankelijk van mutualiteit tot mutualiteit.

 

Om kwalitatieve zorg te kunnen bieden, wordt er informatie uitgewisseld met andere instanties (bv. school). Dit gebeurt steeds met uw toestemming. Dankzij overleg, gericht onderzoek en regelmatige bijscholingen kunnen er kwalitatieve behandelingen op maat geboden worden.

Neem contact op voor meer informatie of vrijblijvend advies.

Werkwijze: Kenmerken
bottom of page