top of page

HONORARIUM

Het remgeld van een behandeling bij een zelfstandig werkende logopedist is wettelijk vastgelegd. Voor een aantal stoornissen is er een tegemoetkoming voorzien via de verplichte verzekering van de mutualiteit. Afhankelijk van de mutualiteit zijn er soms ook tegemoetkomingen voorzien in het kader van de aanvullende verzekering.

De betalingen gebeuren maandelijks. Aan het begin van elke nieuwe maand worden de facturen meegegeven, die kunnen via overschrijving betaald worden.

Indien een gemaakte afspraak niet kan doorgaan, vraag ik om minstens 24 uur op voorhand te verwittigen. Dit om een vlotte organisatie en maximale benutting van beschikbare therapietijd mogelijk te maken. Indien er niet verwittigd wordt (uitgezonderd gevallen van overmacht), zal deze beurt toch aangerekend worden zonder terugbetaling van de mutualiteit.

TARIEVEN

Vanaf januari 2023

januari 2023
Honorarium: Onze diensten
bottom of page