top of page

TYP10

Leren typen in een handomdraai.

U kan bij Logo Petra terecht om blind te leren typen via de typ10 methode. De algemene doelstelling is blind kunnen typen in 10 lessen met 10 vingers. Om het typen zo goed mogelijk te integreren worden alle leerkanalen gelijktijdig aangesproken. Er wordt gewerkt met kleuren, figuren, verhalen, spelletjes, invuloefeningen, denkoefeningen … Typ10 werkt vinger per vinger. Elke les komen de volgende vier stappen aan bod:

- Stap 1: de positie van de letters op het toetsenbord leren kennen

- Stap 2: kennismaken met nieuwe letters en letterkoppelingen

- Stap 3: het visueel en visuo-motorisch voorstellingsvermogen versterken

- Stap 4: blind typen

 

De methode typ10 is geschikt voor elk kind vanaf 9-10 jaar (3e leerjaar) en in het bijzonder voor kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen (DCD, dyslexie, fijnmotorische problemen, autisme, ADHD,…).  De kostprijs voor de typ10-cursus bedraagt 230 euro voor tien lessen (inclusief werkboekje). Voor het online account betaalt u éénmalig 30 euro, het account kan gedurende een jaar gebruikt worden. De lessen worden in kleine groepjes van max. 3 kinderen (10 x 60min) of individueel (10 x 45min) georganiseerd waarbij een persoonlijke begeleiding centraal staat.

 

De eerste vijf lessen gebruiken we een oud toetsenbord en tijdens de laatste vijf lessen kan het kind gebruik maken van een eigen laptop. Er wordt verwacht dat er thuis tien minuten per dag geoefend wordt. Na de negende les lassen we een pauze in en worden de kinderen op afstand begeleid en aangemoedigd om oefeningen te maken. Zo kunnen ze op hun eigen tempo het typen onder de knie krijgen. Daarna keren ze nog één keer terug om een ‘examen’ af te leggen en wordt hun diploma overhandigd.

typtien-768x231.png
bottom of page